Beyan Ve Taahhüt Sigortası (M&A) – Nen Broker

Beyan Ve Taahhüt Sigortası (M&A)


Beyan ve Taahhüt Sigortası (M&A )


    Birleşmeler ve satın almalar, işletmelerin sermayelerini kullanmak için fırsatlar aradığı süreçlerin ayrılmaz parçalarıdır. Özellikle bilinmeyen pazarlara veya endüstrilere yatırım yaparken ilgili riskleri anlamak ve yönetmek zor olabilir. Beyan Ve Taahhüt Sigortası tüm bu zorluklarda yanınızda yer alarak sizlere destek olacaktır. Alıcı, satıcının ihlalinden -kasıtlı veya kasıtsız- kaynaklanan kendi kayıplarına karşı ya da satıcı, alıcı tarafından kendisine getirilebilecek hasar taleplerine karşı bir beyan ve taahhüt poliçesi satın alabilmektedir.

Beyan ve Taahhüt Sigortası Nedir?

Gelecekteki muhtemel yükümlülüklerin, sigorta primi olarak da bilinen sabit bir maliyet karşılığında sigorta sözleşmesi kapsamında devredilmesidir.

Beyan ve Taahhüt Sigortası, satıcı tarafından hisse alım sözleşmesinde verilen beyanlar ve taahhütleri içerir. Ortaya çıkan yasal masraflar dâhil olmak üzere olası finansal kayıplar için teminat sağlar.

Poliçe, “alım taraflı” veya “satış taraflı” olarak düzenlenebilir.

Satış taraflı poliçe, satıcıyı kendi kasıtsız yanlış beyanları için korur. Alım taraflı poliçe ise satıcının yanlış beyanlarına -kasıtsız veya kasıtlı- karşı alıcıyı korur.

Ayrıca riskler sigorta piyasalarınca üstlenilir.


Neden Beyan ve Taahhüt Sigortasına İhtiyaç Duyarız?


• Alıcının satıcıdan talep edebileceği tazminat alınamayabilir.
• Satıcıyı da alıcı tarafından gelen tazminat taleplerine karşı korumaktadır.
• Alıcının istediği tazmin süresi sağlanamayabilir.
• Rekabetin olduğu bir işlemde (ihale) avantaj yaratmaktadır.
• Genel olarak işlemin riskini minimize etmektedir.
• Satıcının verdiği beyan ve taahhütlerle ilgili alıcıya (ve finansörlere) güvenlik sağlamaktadır.
• Yapılan durum tespit (due diligence) raporlarını tamamlayıcı nitelikte olduğundan tüm sürece katkı sağlamaktadır.
• Satıcı ve alıcı beklentileri arasındaki boşluğu doldurmaktadır.

Halka Arz Yoluyla Yapılan Satışlarda Sigorta Koruması Uygulanabilir Mi?

Halka arz yönetimi ile yapılan satışlarda hisse devir sözleşmesinden bahsedemediğimiz için Beyan ve Taahhütleri Sigortası uygulanamaz. Ancak halka arz sürecine ilişkin şirket, şirket yöneticileri, satıcı ortak veya kontrol eden ortağın hatta arz sürecinde görev alan finansal danışmanların izahnameden kaynaklanan sorumluluklarını Halka Arz Sigortası ile teminat altına almak mümkündür.
Call Now Button
× whatsapp