Finansal Hizmetler – Nen Broker

Finansal Hizmetler


Finansal Hizmetler


    Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Yöneticilerinin şirket adına görevlerini yerine getirirken yaptıkları hatalı eylemlerden (kasıtlı olmayan hata, ihmal, yanlış beyan, ihlal vb.) ve aldıkları yanlış kararlardan dolayı zarara uğrayan taraflar tarafından talep edilen zararlara karşı teminat sağlar. Yönetici sorumluluk sigortaları Claims Made” poliçelerdir.


Kapsama Kimler Dahildir?


✓ Şirkette ve bağlı ortaklıklarında görev yapan yönetim kurulu üyeleri, yönetici veya idareci, komite üyeleri, yönetici ya da denetleyici olarak hareket eden herhangi bir şirket çalışanı,
✓ Risk yöneticisi veya dengi konumundaki şirket çalışanı,
✓ Sözleşme döneminde iktisap edilen ve şirketin bağlı ortaklığı olan şirketlerin yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, idarecileri ve çalışanları,
✓ Şirketin özel emri ve talebi dahilinde bağlı ortaklık olmayan bir şirkette (Harici Kuruluş) görev yapan yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler,
✓ Emekliye ayrılmış şirket yöneticileri kapsama dahildir.


Ana Teminatlar Nelerdir?


✓ Yönetim Kurulu Üyeleri & Yöneticiler
✓ Şirket Tazmini
✓ İcra Yetkisi Olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri
✓ Şirket Aleyhine Menkul Kıymetler Talepleri

Ek Teminatlar;
✓ Maddi zarar ve bedensel yaralanma için savunma masrafları
✓ Uzatılan bildirim süresi
✓ Emekli sigortalı kişilere ilişkin uzatılan bildirim süresi
✓ Acil durumlarda yapılan masraflar
✓ Kritik olay masrafları
✓ Zararın büyük boyutlara ulaşmasını önleme
✓ Kovuşturma giderleri
✓ Kefalet senedi ve teminat senedi masrafları
✓ İtibarın zedelenmesi
✓ Kaçırılma vakalarına ilişkin giderler
✓ Poliçe döneminde iktisap edilen yeni bağlı ortaklıklar

    Mesleki mesuliyet sigortalarında sigortalının mesleki faaliyetini yerine getirirken yetersiz ve / veya hatalı işlemleri sonucunda üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları tazminatlara karşı koruma sağlar.
Mesleki mesuliyet sigortaları “Claims Made” esasına göre düzenlenmiş poliçelerdir.

Teminat Dışında Kalan Haller

I. Sigortalının poliçede belirlenmiş ve sınırları hukuk kuralları veya etik kurallar ile tespit edilen mesleki faaliyeti dışındaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepleri

II. Mesleki faaliyetin ifası sırasında sigortalı tarafından kasten sebep olunan her tür olay ile davranışları

III. Sigortalı veya çalıştırdığı kişilerin, poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken alkol, uyuşturucu ya da narkotik maddelerin tesiri altında bulunması sonucunda meydana gelen olaylar

Call Now Button
× whatsapp