Kredi (Alacak) Sigortaları – Nen Broker

Kredi (Alacak) Sigortaları


KREDİ ALACAK SİGORTALARI


     Değişen Dünya ve beraberinde artan riskler, Kredi(Ticari Alacak ) Sigortaları’ nın önemini arttırmıştır. Uzman ve deneyimli kadrosu ile NEN BROKER, şirketinizin ihtiyaçlarını doğru analiz ederek finansallarınızı korumanıza, büyütmenize ve sizler için daha uygun finansal koşullar yaratabilecek olan Kredi (Ticari Alacak) Sigortası’na ilişkin dev bir hizmet sunar.

Kredi ( Ticari Alacak) Sigortası
     Yurt içi ve yurt dışına yapılan, 180 güne kadar vadeli mal ve hizmet satışlarını ödenmeme riskine karşı güvence altına alır.

Kredi Sigortası 2 Çeşit Riske Karşı Güvence Sağlamaktadır:
Ticari Risk
-İflas
-Geç ödeme
Politik Risk( İhracat )
–Savaş, Ambargo
-Fon transferi olmama riski
-Kamu alıcısının ödememe riski

Neden Kredi (Ticari Alacak) Sigortası?
Kredi sigortası temelde 3 konuyu hedefler:
-Riski önler veya kontrol altına alır,
-Alacak tahsilatı sağlar,
-Hasar durumunda tazminatın ödenmesini sağlar.


Kredi (Ticari Alacak) Sigortası Kimler İçin Uygundur?


    Kredi Sigortaları; vadeli çalışan firmaları, alıcılarının yaşayabileceği ödeme zorluklarına karşı korumaktadır.
✓ Mevcut ve potansiyel müşterileri bağımsız kurumların denetim ve kontrolünden geçiren,
✓ Müşterinizin temerrüt durumunda sizin yerinize hukuki takibi de yürüterek ve tahsilat hizmeti veren,
✓ Tahsilat operasyonu sonunda kalan bakiyeyi de poliçe şart ve limitleri çerçevesinde tazminat olarak ödeyerek nakit akışını garanti altına alır.
✓ Peşin, akreditifli satışlar, teminat mektuplu, grup şirketlerine ve devlet kurumlarına yapılan satışlar teminat dışındadır.

Kobi (Devlet Destekli ) Alacak Sigortası
    04.06.2018 tarihli ve 2018/11892 sayılı Bakanlar Kurulu’nun Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Sistem ile oluşturulan bir sigorta sistemidir.
    Resmi Gazete’nin 27 Mart 2019 tarihli ve 30727 sayılı ile 25 Mart 2020 tarihli ve 31079 sayılı nüshalarında Devlet Destekli Alacak Sigortası tarife ve talimatname tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğler yayınlanmıştır.
Hedef kitlesini, yurt içi yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 125.000.000 TL’yi aşmayan KOBİ’ler oluşturmaktadır.

Bu Sistemden Kimler Yararlanabilir?
-Mikro ve Küçük işletme sınıfına giren işletmeler
-Peşin, Kredi kartlı, teminat mektubu, DBS, akreditifli satışlar, kamuya yapılan satışların haricindeki satışlar
-Açık hesap, mal mukabili ve vesaik mukabili(çek ve senet dâhil)satışlar
-Vadeli faturalı satışlar
-Tüzel kişiliklere (şahıs şirketi, adi ortaklık vb.) yapılan satışlar

Call Now Button
× whatsapp