KİMYA – Nen Broker

KİMYA


KİMYA


    Kimya endüstrisi sektörel olarak kendine has birçok risk ile karşı karşıya olan bir endüstridir. Aslında bu riskler tüm sektörler için geçerli riskler ve yaygın poliçelerdir ancak kimya sektörü yüksek risk taşımakta olduğundan bu risklere karşı Sigorta firmaları uzmanlar tarafından özel wordingler düzenlemektedirler.

Kimya Sektöründe diğer sektörler ile karşılaştırdığımızda yüksek risk kategorisinde bulunan risklerden bazıları aşağıdaki gibidir;
• Çevre Sorumluluğu
• Çalışan Sağlığı ve Güvenliği
• Doğal ve İnsan Kaynaklı Kazalar
• Tedarik Zinciri Yönetimi

    Sigorta firmaları ve brokerler değerlendirme süreçlerinde bu risklerin sektöre özgü yaptırımlarını, bu gibi çevresel, sıhhi ve güvenlik verilerini kapsamlı analizler ve uzun yılların getirmiş olduğu aktüer birikim ile ifa ederek sektöre mümkün olan en kapsamlı teminatları sağlamaktadır. Burada Sigorta firmalarının değerlendirmelerindeki en büyük etken ise Kimya firmalarının hacmidir.

    Sektörde kimya firmalarının ihtiyaçları Sigorta firmaları bendinde genellikle hacim ile sınıflandırılmaktadır ancak yine de her Kimya firmasını risk bazında ihtiyaçları ve eksiklikleri ile tek tek değerlendirmektedir. Burada en büyük etkenlerden biri ise Kimya sektörünün neredeyse her sektör ile olan kompleks bağlantılarından kaynaklanmaktadır. Örnek olarak bir kimya firması tarafından üretilen bir bileşen son kullanıcıya erişene kadar birden fazla üretim işleminden geçmektedir bu da işlemin her safhasında yeni bir risk unsuru karşımıza getirmektedir. Bu sebeple Sigorta firmaları ve brokerler Kimya Sektörü ile yapılan poliçelerde özellikle wording hususunda şirket bazındaki ihtiyaçları anlama, tespit etme ve koruma sağlama amacı ile diğer sektörlere nazaran daha esnek olmak ve müşteri tarafı ile çözüm odaklı ve dirsek temas çalışmalarını gerektirmektedir.

    Burada Sigorta sektörünün öncü ve yenilikçi firmalarından olan NEN BROKER, sektör içerisindeki müşterilerimizin özerk risklerine çözüm yaratmak için hızlı ve esnek çözüm üretmektedir.

Call Now Button
× whatsapp