Konut Ortak Alan Sigortası – Nen Broker

Konut Ortak Alan Sigortası


KONUT ORTAK ALAN SİGORTASI


    Kat mülkiyeti rejiminin uygulandığı yapılarda kat malikleri kurulu, ortak alanların sigortalanmasına karar verebilecektir. Tabi bu noktada ortak alanların kapsamına nelerin girdiği kadar sigortanın hangi zararları kapsayacağını da bilmek gerekmektedir. Sitelerin/ apartmanların ortak kullanım alanları ile bu alanlarda bulunan “demirbaşlar, elektronik cihazlar, makine-tesisatlar, nakit para ve kıymetli evrak ile cam, reklam panosu, totem” gibi kıymetleri; yangından depreme, sel-su baskınından doluya, elektronik cihaz arızalarından makine kırılması hasarlarına, cam kırılmasından hırsızlığa, pek çok riske karşı tek bir poliçe ile ortak kullanım alanları teminat altına alınmaktadır.

Hangi Kısımlar Ortak Alan Sayılır?
    Kanun uyarınca aşağıdaki kısımlar ortak alan sayılmakta olup bütün kat malikleri sahip oldukları arsa payı oranında bu ortak alanlarda da hak sahibidirler.
•Temeller ve ana duvarlar, kiriş, kolon ve perde duvarlar, diğer taşıyıcı sistem parçaları, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, avlular, asansörler, sahanlıklar, genel giriş kapıları, antreler, merdivenler, koridorlar, genel tuvalet ve lavabolar, kapıcı daireleri, ortak garajlar, kalorifer daireleri, yapının genel su depoları ve sığınaklar.
•Her kat malikinin kendine ait bölümün dışında bulunan kanalizasyon tesisleri, çöp kanalları, kalorifer, su, havagazı ve elektrik tesisleri, telefon ve televizyon için ortak şebeke ve antenler.
•Çatılar, bacalar, genel çatı terasları, yağmur olukları ve yangın emniyet merdivenleri. Bu sayılan alanlarda meydana gelen hasarlar ortak alan sigortası kapsamında değerlendirilebilecektir. Tabi ortak alanlar bunlarla sınırlı olmayıp ortak kullanma, korunma ve yararlanma için gerekli olan tüm alanlar da (güvenlik kulübesi, havuz, oyun alanları, reklam panoları vb.) ortak alan sayılacaktır. Bu noktada yapılacak sigorta poliçesinde hangi alanların sigortalandığı hususunda dikkatli olunmalı, özellikle kanunda açıkça sayılmayan ortak alan kısımlarının da sigorta poliçesi kapsamına alınması sağlanmalıdır.


Peki, Teminat Hangi Tür Zararları Kapsayacaktır?


    Birçok sigorta şirketi çeşitli paketler sunuyor olsa da burada önemli olan apartmanın / sitenin ihtiyaçları doğrultusunda en uygun sigorta poliçesinin hazırlanmasıdır. Bu noktada kat malikleri aşağıdaki teminat kapsamlarından uygun olanlarını poliçelerine ekletebileceklerdir:
• Yangın
• Üçüncü şahısların uğrayacağı maddi / bedeni zararlar
• İşçilerin uğradığı zararlar
• Yıldırım, heyelan, deprem, sel gibi doğal afetler
• Terör faaliyetleri
• Enkaz kaldırma masrafları
• Hırsızlık
• Makine kırılması
• Elektronik cihaz arızaları
• Asansör sorumluluğu
• Kalorifer dairesi sorumluluğu
• Motorlu araç sorumluluğu
• Enflasyon koruması
    Sayılanlar bunlarla sınırlı olmayıp apartman / siteler sigorta şirketlerinin sahip olduğu imkanlara göre farklı sigorta türlerinden faydalanabileceklerdir. Burada önemli olan hem sitenin /apartmanın ihtiyaç duyduğu teminat türlerini tespit etmek hem de taahhütlerini yerine getirecek güvenilir bir sigorta şirketi ile anlaşmaktır.

Call Now Button
× whatsapp