Marina İşletenleri Sorumluluk Sigortası – Nen Broker

Marina İşletenleri Sorumluluk Sigortası


MARİNA İŞLETENLERİ SORUMLULUK SİGORTASI


MARİNA İŞLETENLERİ SORUMLULUK SİGORTASI
Bir marina/çekek yeri işletmecisi olarak bakımınız altında olan gemide meydana gelebilecek zarar ve ziyandan, fiziksel yaralanma veya ölümden yasal olarak siz sorumlu olabilirsiniz. Bu sigorta, sigortacının Marina/Çekek Yeri İşletmecileri Sorumluluk Sigortası’na ilişkin klozlara tabi olarak, mutabakata varılan üst limite kadar bu tür yükümlülüklere ve yasal savunma masraflarına karşı size koruma sağlar. Bu sigorta, marina veya çekek yeri işleten sigortalının, sigortalı mahalde marina/çekek yeri işletme faaliyeti ile ilgili olarak, bakım, gözetim ve kontrolü altındaki gemilere gelebilecek zarardan ve üçüncü kişilerin ölüm ve yaralanmasından doğan hukuki sorumluluğunu teminat altına alır. Marina/Çekek Yeri İşletenleri Sorumluluk Sigortası teminatı, aşağıda belirtilmiş rizikolar sonucu doğabilecek sorumlulukları, marina işletiminiz sırasında veya sebebiyle meydana gelmeleri kaydıyla teminat altına almaktadır.

• Kontrolünüz ve gözetiminiz altında gerçekleştirilen onarım ve revizyon işlemleri, depolama faaliyetleri, kızağa alma, bir boşluğa veya şamandıraya bağlama, sudan çıkarma veya suya indirme veya yakıt ikmali esnasında ve sizin bakım, gözetim ve kontrolünüz altında bulunmakta olan deniz aracında meydana gelebilecek zarar veya ziyan
• Sigortacı tarafından belirlenmiş limitlerle sınırlı olması kaydıyla teknelerin taşınması
• Üçüncü kişi mülkler
• Üçüncü şahıs ölüm veya fiziksel yaralanmaları
• Otopark yükümlülüğü
• Tesis riskleri

Call Now Button
× whatsapp