Nakliyat Hasarlarında İstenen Evraklar – Nen Broker

Nakliyat Hasarlarında İstenen Evraklar


NAKLİYAT HASARLARINDA İSTENEN EVRAKLAR


Yurtiçi Sevkiyat Söz Konusu Olduğunda:
• Sigortalı/sigorta ettirenin hasarlı emtiaya ilişkin beyan yazısı
• Poliçe aslı veya fotokopisi
• Emtia fatura aslı veya kopyası
• Sevk irsaliyesi aslı veya kopyası
• Navlun (Taşıma) faturası kopyası
• Trafik kaza zaptı / alkol muayenesi (trafik kazası var ise)
• Varsa hasarla ilgili resmi makamlarca düzenlenmiş tutanaklar
• Hasar tespit tutanağı (kamyon/tır plakası ile sürücünün imzasını içeren)
• Taşıyıcı firmaya, sigorta/sigorta ettiren tarafından noterden gönderilen Hasar Bildirim yazısı (İhtarname)
• İmza sirküleri
• Hasarlı emtiaların resimleri
• Sigortalının banka bilgileri
• IBAN bilgisi
• Sigortacının hasarın özelliğine göre gerekli göreceği diğer (ek) belgeler

Uluslararası Sevkiyat Söz Konusu Olduğunda:
• Sigortalı/sigorta ettirenin emtiaya ilişkin beyan yazısı
• Poliçe aslı veya fotokopisi
• Emtia fatura aslı veya kopyası
• Deniz taşımalarında konşimento, uluslararası karayolu taşımalarında hamule senedi veya CMR, havayolunda airway bill, demiryolunda railway bill
• Gümrük giriş beyannamesi (ithalat halinde)
• Gümrük çıkış beyannamesi (ihracat halinde)
• Hasar tespit tutanağı (taşıyıcının imzasını içeren)
• Varsa hasarlarla ilgili resmi makamlarca düzenlenmiş tutanaklar
• Çeki listesi
• Taşıma sözleşmesi, navlun (taşıma ücreti) faturası
• Taşıyıcı firmaya, sigorta/sigorta ettiren tarafından noterden gönderilen hasar bildirim yazısı (İhtarname)
• IBAN bilgisi
• Hasarlı emtiaların resimleri
• Sigortalının banka bilgileri
• Sigortacının hasarın özelliğine göre gerekli göreceği diğer (ek) belgeler

Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası Hasarları Söz Konusu Olduğunda:
• Sigortalı/sigorta ettirenin hasarlı emtiaya ilişkin beyan yazısı,
• Poliçe aslı veya kopyası
• Emtia fatura aslı veya kopyası
• Sevk irsaliyesi aslı veya kopyası
• Navlun(taşıma) faturası kopyası
• Trafik kaza zaptı / alkol muayenesi (trafik kazası var ise)
• Varsa hasarla ilgili resmi makamlarca düzenlenmiş tutanaklar
• Hasar tespit tutanağı (kamyon/tır plakası ile sürücünün imzasını içeren)
• Hasarlı emtiaların resimleri
• Taşıma aracına ait belgeler
• Mal sahibinin, taşıyıcının kanuni sorumluluğu çerçevesinde hasardan sorumlu tuttuğunu belgeleyen fatura ve yazı
• IBAN bilgisi
• Varsa emtiaya ait nakliyat emtia sigortası kopyası ya da emtia poliçesi olmadığına dair mal sahibinin beyan yazısı
• Sigortalının banka bilgileri
    Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.

Call Now Button
× whatsapp