Siber Riskler Sigortası – Nen Broker

Siber Riskler Sigortası


SİBER RİSK SİGORTASI


     Siber güvenlik risklerinin kurumlara oluşturduğu tehdit giderek artan bir hızla büyümektedir. Dünyanın her coğrafyasından değişik boyutlardaki kurumların siber saldırılar sonucunda oluşan finansal zararları ya da kaybettikleri itibar giderek artmakta ve bu durum iş dünyasında kaygı yaratmaktadır. Dijital teknoloji kurumsal ve sosyal hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldiği için siber riskler de bu teknolojilerin hızına paralel olarak yaygınlaşmaya devam edecektir. Mobil cihaz, bilgisayar, sunucu ya da online fark etmeksizin elektronik veri işleyen, muhafaza eden her kişi ve kurum bu risk ile karşı karşıya kalmaktadır.Türkiye’nin siber saldırılara uğrayan ülkeler arasında 8.sırada olması ise her geçen gün artan siber riskleri daha da önemsememiz gerektiğini bizlere hatırlatmaktadır.

Siber Risk Sigortası Nedir?
    Siber Risk Sigortası, kişisel veya kurumsal verilerin ihlali nedeniyle doğabilecek zararları, ağ güvenliğine yapılan saldırılar veya ağ kesintisi nedeniyle yaşanan aksaklıklardan doğabilecek net kâr kaybını, yaşanan bu tarz durumların itibar kaybına neden olmaması için yapılması gereken masrafları, vb. birçok riskten doğan zararları karşılar.


Siber Risk Sigortası Teminatları


-Veri Kaybı
-Ağ Güvenliği İhlali
-Bilgisayar Sisteminin Yetkisiz Kullanımı
-Hizmetin Engellenmesi Saldırısı
-Kötü Amaçlı Yazılım
-Veri Bozulması
-Kâr Kaybı
-Kötüleme, İntihal ve İhlal
-Sigortalının herhangi bir kişi veya kurumun saygınlığına ya da şahsiyetine yönelik aşağılama veya zedeleme, hakaret, iftira, karalama, iş ürününü kötüleme, ticari karalama, manevi zarar verme, yolsuz tescil ya da haksız tahliye, mülke izinsiz girme, gizli dinleme, haksız tutuklama, kötü niyetli kovuşturma, ağır kusurlu fiil ya da menfur davranışı
-Gizliliğin İhlali ve Güvenin Kötüye Kullanılması
-Kötü Amaçlı Yazılım, Hizmetin Engellenmesi ve Yetkisiz Kullanım
-Sanal Şantaj Masrafları

Siber Sigortalarda Hasar
    Hasara konu olması için öncelikle mutlaka bir siber saldırının yaşanması gerekmektedir. Siber saldırı olmaksızın teminat altına alınacak haller ise, KVKK ve İdari para cezaları ile çalışanın hatasından dolayı veri kaybı hasara konu olabilecek vakalardır.

Call Now Button
× whatsapp