Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık – Nen Broker

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık


Tehlikeli Maddeler ve
Tehlikeli Atık


Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık
Bu ürün, 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamındaki tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, geçici ve ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması ve bertaraf faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin mesleki faaliyetlerinin icrasında meydana gelebilecek kazalar sonucu, üçüncü kişilerin uğrayacakları maddi ve bedeni zararlara karşı sorumluluklarını teminat altına alır.

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık – Öne Çıkanlar
İşletmelerin faaliyetleri sırasında kullandıkları tehlikeli maddelerin (petrol, petrol ürünleri, tüp gaz, kimyevi maddeler, boya vb…) verebileceği zararlara karşı teminat sağlar.
Zorunlu bir poliçedir.

Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk
Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeleri üreten, depolayan, nakleden ve satanların, mesleki faaliyetleri nedeniyle bu maddelerin doğrudan doğruya neden olabileceği olaylar sonucu kusurları olsun olmasın, üçüncü kişilerin uğrayacağı bedeni ve maddi zararlardan doğacak sorumluluklarını, poliçede yazılı limitler dahilinde teminat altına alır.
Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası teminatı bulunan bir işyerinde, kullanılmak üzere bulundurulan LPG tüpünün infilakı, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu ortaya çıkan zarar ve ziyan Tüpgaz Sorumluluk Sigortası teminatı kapsamında karşılanır.

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
Bu sigorta tabii veya sentetik, katı, sıvı veya gaz şeklinde bulunan her türlü yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve yakıcı maddelerin üretimi, depolanması, taşınması, satımı ve kullanımı faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamındaki tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, geçici ve ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması ve bertarafı faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin mesleki faaliyetlerinin icrasında meydana gelebilecek kazalar sonucu, kusurları olsun veya olmasın, üçüncü kişilerin uğrayacakları maddi ve bedeni zararlara karşı sorumluluklarını poliçede yazılı limitler dahilinde temin eder.

Kullanım Alanları
Petrol ve petrol ürünü satan iş yerleri
Patlayıcı maddeler satan veya imal eden firmalar.
Kimyevi madde kullanan veya satan firmalar
Tehlikeli atık oluşturan firmalar

Call Now Button
× whatsapp