Ürün Sorumluluk Hasarlarında İstenilen Evraklar – Nen Broker

Ürün Sorumluluk Hasarlarında İstenilen Evraklar


ÜRÜN SORUMLULUK HASARLARINDA İSTENİLEN EVRAKLAR


Ürün Sorumluluk Hasarlarında;
• Zarar görenin sigortalıdan talep yazısı,
• Zarara sebebiyet veren ürüne ilişkin bilgiler,
• Üretici firmanın konu hakkında tespit, görüş ve bilgileri,
• Zarar miktarının tespitine yönelik belgeler (Eksper raporu, mahkeme bilirkişi raporu vs.)
• Tarafların anlaşamaması halinde olayın yargıya intikal etmesi durumunda mahkeme kararı,
• Mahkeme kararına istinaden sigortalımız tarafından bir ödeme gerçekleştirilmiş ise icra emir ve ödeme makbuzu gerekmektedir.
    Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.

Call Now Button
× whatsapp