Yabancı Uyruklu Sağlık Sigortası – Nen Broker

Yabancı Uyruklu Sağlık Sigortası


YABANCI UYRUKLU
SAĞLIK SİGORTASI


Yabancı Uyruklular için Sağlık Sigortası, Türkiye’de ikamet etmek isteyen yabancı uyruklu kişilerin zorunlu olarak yaptırması gereken özel bir sağlık sigortası çeşididir.

Yatarak Tedavi Teminatları
• Dahili Yatış
• Cerrahi Yatış
• Operatör Doktor
• Oda Yemek Refakat (Yıllık 180 gün) • Kemoterapi/Radyoterapi/Diyaliz
• Yoğun Bakım (90 gün)
• Evde Bakım (45 gün)
• Küçük Müdahale
• Kara Ambulansı
• Suni Uzuv

Ayakta Tedavi Teminatları
• Doktor Muayene
• İlaç
• Görüntüleme ve Laboratuvar Hizmetleri
• Modern Teşhis Yöntemleri
• Fizik Tedavi Teminatı (Yıllık 15 seans)
• Yardımcı Tıbbi Malzeme

Call Now Button
× whatsapp