Emniyeti Suistimal Hasarlarında İstenilen Evraklar – Nen Broker

Emniyeti Suistimal Hasarlarında İstenilen Evraklar


Emniyeti Suistimal Hasarlarında


• Sigortalının rakamsal talebini, hasarın oluş şeklini ve tazminat ödemesi için banka bilgilerini içerir beyanı
• Emniyeti suistimal suçunu işleyen personelin işe giriş bildirgesi (SSK Kaydı)
• İş sözleşmesi
• Maaş bordrosu
• Savcılık’a yapılan suç duyurusu
• Savcılık tarafından yürütülen soruşturmanın neticesine ilişkin belge
• Suçu işleyen personelin Savcılık nezdinde ve/veya yazılı ve imzalı alınan ifadesi
• Tanık ifade tutanakları
• Suçu işleyen personelin işe giriş tarihinden olayın oluş tarihine kadar geçen süre içerisinde kazandığı ikramiye, bonus vs. diğer alacaklarına ilişkin belgeler
• Zimmete geçirilen miktarı gösteren muhasebe kayıtları ve belgeler
• Suçu işleyen personelin işten çıkarıldığına dair belge / ihtarname
• Zarara istinaden suçu işleyen personelden mahsuben yapılan kesintilere ve/veya hesaben / nakden alınan miktara ilişkin belge ve bilgiler.
Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.

Call Now Button
× whatsapp