İşveren & 3. Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası – Nen Broker

İşveren & 3. Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası


İŞVEREN & III. ŞAHIS MALİ MESULİYET


    İşyerinde meydana gelebilecek iş kazalarına yönelik hukuki sorumluluk işverene aittir. İşveren Sorumluluk Sigortası, Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabi ve işverene bir hizmet akdi ile bağlı işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilebilecek tazminatları ayrıca Sosyal Sigortalar Kurumu’nun sağladığı yardımların üstünde ve dışında kalan tazminat taleplerini kapsamaktadır. Bu sigorta ile ilgili olarak bir dava açılması halinde mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri de teminat dahilinde değerlendirilmektedir.

İŞVEREN MALİ MESULİYET SİGORTASI İLE TEMİNATA DAHİL EDİLEBİLEN RİSKLER
• İşçilerin, işveren tarafından sağlanan bir taşıtla, işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında meydana gelen iş kazaları
• İşçilerin, işveren tarafından görev nedeniyle başka yere gönderilmesi sonucunda asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda meydana gelen iş kazaları
• Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları
• Meslek hastalıkları sonucunda ortaya çıkacak tazminat talepleri
• Manevi tazminat talepleri
• Taşeron ve stajyerler
• Arızi inşaat işleri
• Gıda zehirlenmesi
• SSK sevki gerekmeksizin acil durumlarda geçerli olmak üzere yapılan özel hastane masrafları
• İŞKUR kapsamında çalışan personeller


III. ŞAHIS MALİ MESULİYET SİGORTASI


    Sigortalının faaliyetleri sırasında meydana gelen bir olay neticesinde; üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması, sağlığının bozulması ve/veya mallarında maddi zarar ve ziya ve hasar meydana gelmesi halinde sigortalının hukuki sorumluluğu çerçevesinde ve poliçede belirtilen limitler dâhilinde sigortalının teminat altına alınması sağlanmaktadır.
    Söz konusu teminat, III. Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları çerçevesinde sigortalının kusuru neticesinde ileri sürülebilecek zarar ve ziyan taleplerini kapsamaktadır.
III. Şahıs Mali Mesuliyet kapsamında aşağıdaki riskler ilave olarak sigorta teminatına dâhil edilebilmektedir.
• Yangın, infilak, dâhili su, duman sonucu III. şahısların uğrayabileceği maddi ve bedeni zararlardan doğacak sorumluluklar
• Riziko adresi dâhilinde arızi inşaat işleri sırasında III. şahısların uğrayabileceği maddi ve bedeni zararlardan doğacak sorumluluklar
• Asansör Sorumluluk
• Otopark / Vale Sorumluluk
• Manevi Tazminat Talepleri
• Reklam Panoları, Tabelalar
• Gıda zehirlenmesi

Call Now Button
× whatsapp