İnşaat Sigortaları – Nen Broker

İnşaat Sigortaları


İnşaat Sektöründe Risk Yönetimi ve Sigorta Hizmetleri


    Son yıllarda yurt içi ve yurt dışında artan bir eğilim ile devam eden inşaat projeleri yatırımları, beraberinde yeni ve değişen riskler oluşturmuştur. İnşaat proje faaliyetlerinin her bölümünde ve her anında, riskin kaynağı ve sonuçları ile ilgili ister işveren tarafından verilen yatırım kararları olsun ister mühendisler tarafından uygulanan tasarım kararları olsun ya da yatırım uzmanları tarafından önerilen ekonomik kararlar olsun her bir karar hukuki sorumluluklar dahil olmak üzere birçok sorumluluğu da beraberinde getirmektedir.


Hizmetimizin Kapsamının Boyutları:
✓ Risklerin tanımlanması ve değerlendirilmesi
✓ Risklerin önlenmesi, 3. şahıslara devri ya da bünyede tutulması alternatiflerinin tespiti
✓ İnşaat projelerinize en uygun sigorta programlarının geliştirilmesi
✓ Sigorta satın alma maliyetlerinin analizi
✓ Hasar danışmanlığı


Özelleştirilmiş Hizmet Talebi


Yukarıda yer alan risk analiz çalışmaları doğrultusunda enerji sektöründe faaliyet gösteren yatırımcılarımıza aşağıda yer alan ürünlerimizi talebe göre özelleştirerek sunmaktayız.

✓ Nakliyat Sigortaları ve Teslimatın Gecikmesi (DSU)
✓ İnşaat & Montaj Tüm Riskler Sigortası
✓ ALOP (Kâr Kaybı)
✓ İş Durması ve Kâr Kaybı Sigortası
✓ 3. Şahıs Mesuliyet Sigortası
✓ İşveren Mali Mesuliyet Sigortası
✓ Mesleki Mesuliyet Sigortası
✓ Riskli ülkelerde yapılacak yatırımlar için’’ Politik Riskler Sigortası’’ ve çalışanlar için ‘’Kaçırılma ve Fidye Sigortaları’’
✓ Yönetici Sorumluluk Sigortası
✓ Surety Bond [İhaleye Katılım (Geçici) Teminatı, Avans Ödeme, Performans veya İmalat / Bakım Onarım Teminatları]

Tüm risk çözümleri için her müşterimize özel olarak hazırlanacak risk transfer çözümleri için bizlerle iletişime geçiniz.

Call Now Button
× whatsapp