Kar Kaybı Hasarlarında İstenilen Evraklar – Nen Broker

Kar Kaybı Hasarlarında İstenilen Evraklar


KÂR KAYBI HASARLARINDA İSTENİLEN EVRAKLAR


Genel Evraklar
• Hasar tarihinden önceki üç yılın Kurumlar Vergisi Beyannameleri ve ekleri
• Hasar tarihinden önceki üç yılın Geçici Vergi Beyannameleri ve ekleri
• Hasar tarihinden önceki yıla ait bütçe ve hasarın meydana geldiği yıla ait bütçe
• Hasar tarihinden önceki üç yıla ait YMM Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporu
• Hasar tarihinden önceki üç yıla ait Kapasite Raporları
• Hasar tarihinden önceki üç yıla ait resmi envanter defteri
• Yatırım Teşvik Belgeleri
• Hasar tarihinden önceki üç yıla ait Bağımsız Denetim Raporları

Muhasebe Evrakları
• Hasar tarihinden önceki üç yılın Bilançoları ve Gelir Tabloları (Vergi Dairesine verilen)
• Hasar tarihinden önceki üç yıla ait Geçici Vergi Beyannameleri ve ekleri Gelir Tabloları ve maliyetlerin yapılmış haliyle ayrıntılı genel mizanları
• Hasar tarihinden önceki üç yılın aylık devirsiz (kümülatif olmayan) ayrıntılı genel mizanları
• Hasar tarihinden geriye dönük 1 yıllık aylık bazda devirsiz (kümülatif olmayan) ayrıntılı genel mizanları
• Hasar tarihinden önceki üç yıla ait Katma Değer Vergisi Beyannameleri

Planlama Ve Maliyet Evrakları (Yönetim Muhasebesi Evrakları)
• Hasar tarihi itibariyle hasarlanan makinelerde hangi üretim maliyeti sisteminin kullanıldığı hakkında bilgi ve bu maliyet sisteminin evrakları
• Üretimle ilgili ayrıntılı stok listeleri, yoksa muhasebe dışı listeler hasar tarihi itibariyle makinelerin hacim-kâr analizleri
• Dönem başı stokları, hasar tarihi başlangıç ve sonu itibarı ile stokların birim ve tutarlarının ayrıntılı listeleri (ayrıntılı mizanlar da)
• Hasar tarihinden önceki üç yıla ait yılları fiili stok sayımı listeleri detaylandırılmış haliyle
    Yukarıdaki belgeler standart olup hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.

Call Now Button
× whatsapp