Özel Sağlık Sigortası – Nen Broker

Özel Sağlık Sigortası


ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI


Bireysel Sağlık Sigortası Neden Almalıyım?
Hastalık veya kaza sonucu ortaya çıkan sağlık giderlerinizi, sektörde size özel seçeceğiniz bireysel sağlık sigortası ile ister yatarak tedavi isterseniz ayakta tedavi şeklini de ilave ederek sahip olduğunuz en değerli varlığınız olan sağlınızı koruma altına alabilirsiniz. Bireysel Sağlık Sigortanızı, NEN Brokerlik ile teminat ve kullanmak istediğiniz anlaşmalı sağlık kuruluşlarını seçerek kişiselleştirebilirsiniz.

Sağlığınızı teminat altına alırken ayrıca ister ücretli çalışan, ister yıllık beyanname veren mükellef olun, ödediğiniz sigorta primini vergi matrahından da indirebilirsiniz.

Bireysel Sağlık Sigortası Neleri Kapsar?
Yurt İçi Tedavi Teminatları
Yatışlı Tedavi Teminatları
Aşağıda yer alan teminatlar, satın alacağınız sağlık sigortası teminat özelliğine göre anlaşmalı sağlık kurumlarında limitsiz/limitli olarak karşılanmaktadır.
• Ameliyat
• Oda-yemek-refakatçi
• Yoğun bakım (vaka başı maksimum 90 gün)
• Doktor takibi
• İlaç yatarak
• Tanı yatarak
• Kemoterapi
• Radyoterapi
• Diyaliz

Ayakta Tedavi Teminatları
Ayakta tedavi teminatları isteğe bağlı olarak ihtiyacınıza yönelik, limitli/limitsiz, katılımlı/katılımsız seçenekleri ile eklenebilmektedir.
• Doktor muayene
• İlaç ayakta
• Tanı ayakta
• Fizik tedavi
• Menopoz*
• Trafik kazası sonucu diş tedavi giderleri
• Doğum mutad kontrolleri
• Kontrol mamografisi*
• PSA*
• Kolonoskopi*

Diğer Tedavi Teminatları
Sağlık poliçesi satın alarak riskini güvence altına alacağınız diğer teminatlar aşağıdaki gibidir.
• Küçük müdahale
• Evde bakım
• Rehabilitasyon
• Ameliyat sonrası fizik tedavi
• Suni uzuv
• Ambulans
• Yurtiçi hava ambulansı
• Yurtdışı hava ambulansı
• Doğum
• Yardımcı tıbbi malzemeler
• Yenidoğan kuvöz teminatı
• Check-up*

Yurt Dışı Ayakta Tedavi Teminatları
• Doktor muayene
• İlaç ayakta
• Tanı ayakta
• Fizik tedavi

Call Now Button
× whatsapp