OTOMOTİV – Nen Broker

OTOMOTİV


OTOMOTİV


    Pek çok ülkede otomotiv sektörü, lokomotif sektör konumundadır. Ekonomik düzeyin, teknolojik gelişmenin ölçüsü olarak kabul edilmektedir. Bir ülkenin otomotiv sektöründeki başarısı, ülkenin gelişmişliğinin de bir ölçüsü kabul edilmektedir.

    Önemli bir ekonomik gösterge olmasının yanında bu sektör geniş istihdam alanları ve ihracat kalemleri arasındaki payı ile büyük bir mali güç oluşturmaktadır. Bu mali gücün korunması ve kâr elde etmesinin önünde çok çeşitli risk gurupları yer almaktadır. Bu riskler ancak sektörel uzmanlık ve kurumsal danışmanlar ile engellenebilir. NEN Brokerlik, Otomotiv sektörünü üreticiden tüketiciye kadar olan zincirdeki tüm bileşenleri içeren geniş risk planları ve analizleri ile irdelemektedir.

    İş durması riskleri, finansal riskler, sorumluluk riskleri bu zincirin tüm halkaları boyunca önlem paketleri halinde belirlenmekte ve en iyi çözümler sigorta şirketleri ve reasürans pazarından talep edilerek işletmeleri korumaktadır.

Call Now Button
× whatsapp